LÖST! Inloggning till Palette ur funktion

Nu fungerar Palette som förväntat igen.
Lösningen krävde uppdateringar/patchingar på servernivå för att lösa problem med integrerad inloggning.

MVH
/ABF Central IT

2021-11-19 09:53:15

Servicefönster för applikationer och webbplatser


Servicefönster för applikationer och webbplatser

Lördag den 27 november klockan 9:00 till och med måndag den 29 november 06:00 har vi ett servicefönster för att uppdatera våra servrar för databashantering.
Det innebär att samtliga applikationer i Citrix kommer att vara stängda tills arbetet är slutfört och att webbplatser periodvis kan vara otillgängliga.
Vi räknar med kortvariga avbrott på några minuter men det kan i vissa fall ta betydligt längre.
Vår publika webb abf.se och dess anmälningsfunktion till Gustav är prioriterad och kommer endast mycket kort (vid omstart) vara berörd.

Dessa applikationer och webbplatser berörs

Prioriterade webbar som endast berörs mycket kort vid installation och omstart
o abf.se
o infobanken.abf.se
o fonstret.se
o socialdemokraterna.abf.se
o iv.abf.se

Interna (för ABF Anställda) applikationer och webbplatser
o Citrix (Gustav och andra applikationer)
o Gustav e-tjänst
o Insikt
o Palette
o Agdaweb

När arbetet är klart
När arbetet är slutfört kommer det att annonseras där vi vanligen anger aktuell driftinformation, ABF Supportportal - Nyheter2021-11-19 08:27:50

Inloggning till Palette ur funktion

Just nu går det inte logga in i Palette (integrerad inloggning).
Bevaka ABF Supportportal - Nyheter för besked när tjänsten fungerar korrekt igen.

Kanalen: ABF Supportportal - Nyheter är där vi alltid publicerar aktuell driftinformation.

MVH
/ABF Central IT

2021-11-19 08:23:56

Information från Microsoft angående problem med signaturer och annat i Outlook på nätet.24 augusti 2021 22:00Titel: Användare saknar vissa inställningar i Outlook på webben, inklusive inställningar för språkändring.


Användareffekt: Användare saknar vissa inställningar i Outlook på webben, inklusive inställningar för språkändring.

Mer information: Användare har rapporterat att följande inställningar saknas; effekten kan dock inte vara begränsad till - Bilagor Ändra språk Anpassa åtgärder Regler Signaturer


Påverkan verkar vara begränsad till användare som är konfigurerade med språk som inte är engelska. Vi har bekräftat rapporter om påverkan från användare till litauiska, norska och svenska. Vår interna testning indikerar att drabbade användare kan ställa in sitt språk till engelska för att kringgå påverkan; Användare kan dock inte kunna ändra sitt språk till önskat språkval förrän problemet är löst.

Nuvarande status: Vi har framgångsrikt reproducerat problemet internt och kunde samla in ytterligare diagnosdata, inklusive nätverksspår och webbläsarloggar. Parallellt arbetar vi med att utveckla lösningar för att minska effekterna för dem som inte kan byta språk manuellt.

Effektens omfattning:

Påverkan kan begränsas till användare som är konfigurerade med språk som inte är engelska. Vi har bekräftat rapporter om påverkan från användare till litauiska, norska och svenska.Vi uppdaterar löpande.

/IT-Support

2021-08-25 10:13:47

Uppdatering av Gustav den 11 augusti

Gustav uppdateras till 2021.6 den 11 augusti vid 21 tiden.
Den planerade uppdateringen är från 20:50 och cirka en timme framåt.

2021-08-11 13:05:03

Skrivare som skickar e-post måste uppdateras före 31 juli.

Efter den 31 juli kommer inte längre vår leverantör för skräppostfiltrering att acceptera inkommande e-post som INTE är krypterad med TLS 1.2 eller senare.
Detta innebär med största sannolikhet att den ABF enhet som använder skrivare som skickar e-post med domänen @abf.se som avsändare behöver en ny konfiguration.

Det utgående e-posten från skrivaren måste använda TLS (ej SSL) för kryptering.
På begäran får den ABF avdelning som önskar den konfiguration som krävs för att skapa en autentiserad användare för att skicka krypterad e-post från multifunktionsskrivare.

/ABF Central IT


2021-07-01 10:26:40

Webbanmälan på kulturprogram är nu möjligt på abf.se


Numera går det att anmäla sig till kulturarrangemang via hemsidan.
Rekommendationen är att ni använder er av webbflaggan direktanmälan eller anmälningsbar då vi inte har ett bra stöd för att hantera betalningar & biljetter kopplat till kulturarrangemang i dagsläget.
På arrangemang med valet Anmälningsbar, anmäls deltagare som reserver.
På arrangemang med valet Direktanmälan, anmäls deltagare som anmälda om det finns lediga platser. Om de lediga platserna tar slut så anmäls deltagarna som reserver.
Vid arrangemang med deltagaravgifter (Onlinebetalning) är rekommendationen att ha ett annat system för att hantera dessa biljetter och betalningar då vi inte har ett smidigt sätt att följa inbetalningar i dagsläget.
Via personfliken på arrangemangen anger du hur många platser det skall finnas på arrangemanget. Intill fältet för max platser går det att se antal anmäla och reserver.

I kunskapsdatabasen finns utförligare manualer och rekommendationer.

/ABF Central IT

2021-06-28 13:28:54

Telefonsupporten är stängd vecka 27 till vecka 29 (5 juli till och med 25 juli).


Telefonsupporten är stängd vecka 27 till vecka 29 (5 juli till och med 25 juli).

Under denna period prioriteras systemstoppande eller kritiska supportärenden, övriga ärenden kommer att fördelas och hanteras efter perioden.

Du kan som vanligt skapa dina supportärenden alla dagar, dygnet runt på webbplatsen https://support.abf.se eller genom att maila till support@abf.se.Ha en skön sommar och semester☼

/ABF Central IT

2021-06-15 11:53:44

Palette stänger i vecka 9


Torsdag den 4 mars kommer Palette att vara stängd för fakturahantering och på fredag 5 mars kommer en ny version vara på plats.
I den nya versionen möter du som användare ett mer modernt gränssnitt men funktionerna kommer vara mycket lika de vi har idag.
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till din kontaktperson hos Resursteamet

2021-03-04 08:49:29

Gustav stängd 20.55 till cirka 22.40 2021-02-22

Uppdatering av Gustav till version 2021.1. Stäng Gustav senast 20.50. Aktiva användare meddelas via systemet /ABF IT support

2021-02-22 11:40:10

1 2 3 4 5 6 7