Lösenordsproblem

Lösenord hanteras alltid av en kollega på din egen avdelning.
* Be en kollega att starta Internet Explorer i TS/Citrix.
* Klicka på länken "Information om lösenord"
* Under rubriken "Om du glömmer bort ditt lösenord" hittar du namnet på de kollegor som kan hjälpa dig att byta lösenord eller låsa upp ditt konto via verktyget https://konton.abf.se

2013-09-02 15:03:08