Visning av fönsterinnehåll i aktivitetsfältsikonen för centrala program avaktiverad

Vi har avaktiverat visningen av fönsterinnehåll på aktivitetsfältsikonerna för centrala program. Sedan vi började använda Gustav 15 har vi haft mycket problem med fönster som blivit svarta eller visat fel, inaktiv, information efter att man växlat mellan olika programfönster. I och med avaktiveringen visas ett tomt fönster med programikon i bakgrunden om man pekar på aktivitetsfältsikonerna (som visar ikon och fönsterrubrik), vid klick aktiveras programmet OM det inte finns aktiva fönster som låser huvudfönstren. På bilden nedan visas hur det ser ut när man förhandsgranskat i Gustav, bara fönstret Granska är aktivt eftersom förhandsgranskningen "låser" annat jobb i Gustav. Stängs fönstret granska blir Gustav aktivt igen
/ABF IT Support

2016-10-19 19:42:55