Avanmälda med i sammanräkningen vid slutrapportering

Avanmälda deltagare kommer med i antal deltagare vid slutrapportering av studiecirklar med papperslista. Vänta med slutrapportering om ni upptäcker att det blir fel antal deltagare vid slutrapporteringen. Inget besked om när fix levereras. /IT support

2020-05-05 16:55:48