Löst! "Störningar på www.abf.se"

Störningarna på www.abf.se samt övriga webbplatser i EPiServer är löst från och med 2020-06-30 08:00.

Incidentrapport har skickats för att tillse att detta fel inte inträffar igen.

MVH
/ABF IT Support

2020-07-01 08:57:15