Felmeddelande angående tillgänglighetsbidrag

Om det fylls i uppgifter för antal funktionsnedsatta så kräver nuvarande Gustav uppdatering att det görs ett val för vilken/ vilka insatser som har genomförts för att arrangemanget är tillgänglighetsanpassat. För tillfället skapar detta ett problem med alla arrangemang som har statusen Slutrapporterat samt Skickat till FBR då detta krav även finns på dessa retroaktivt. Tyvärr går det inte att ändra eller lägga till uppgifter på de arrangemangen.

** I enlighet med överenskommelsen i Etikgruppen i februari 2020 har Gustav inklusive e-tjänsten stöd för att redovisa tillgänglighetsbidrag enligt följande kategorier.

Anpassad studietakt, Anpassning av studiematerial, Anteckningsstöd, Arvoderad ledarens mertid, Extra arvoderad ledare, Extra tid för kontakter, Hyra av anpassad lokal, Mentorstöd, Minskad gruppstorlek, Omkostnader extra ledare, Pedagogiska insatser ledare, Teknisk utrustning, Tolk.

Detta är buggrapporterat till utvecklarna och vi hoppas att lösningen kommer så snart som möjligt.
Mera information om att fylla i uppgifter om tillgänglighetsbidraget: Ny funktionalitet Gustav (R2) 16.4.7592

2020-11-13 11:57:16