Information från Microsoft angående problem med signaturer och annat i Outlook på nätet.24 augusti 2021 22:00Titel: Användare saknar vissa inställningar i Outlook på webben, inklusive inställningar för språkändring.


Användareffekt: Användare saknar vissa inställningar i Outlook på webben, inklusive inställningar för språkändring.

Mer information: Användare har rapporterat att följande inställningar saknas; effekten kan dock inte vara begränsad till - Bilagor Ändra språk Anpassa åtgärder Regler Signaturer


Påverkan verkar vara begränsad till användare som är konfigurerade med språk som inte är engelska. Vi har bekräftat rapporter om påverkan från användare till litauiska, norska och svenska. Vår interna testning indikerar att drabbade användare kan ställa in sitt språk till engelska för att kringgå påverkan; Användare kan dock inte kunna ändra sitt språk till önskat språkval förrän problemet är löst.

Nuvarande status: Vi har framgångsrikt reproducerat problemet internt och kunde samla in ytterligare diagnosdata, inklusive nätverksspår och webbläsarloggar. Parallellt arbetar vi med att utveckla lösningar för att minska effekterna för dem som inte kan byta språk manuellt.

Effektens omfattning:

Påverkan kan begränsas till användare som är konfigurerade med språk som inte är engelska. Vi har bekräftat rapporter om påverkan från användare till litauiska, norska och svenska.Vi uppdaterar löpande.

/IT-Support

2021-08-25 10:13:47