LÖST! Inloggning till Palette ur funktion

Nu fungerar Palette som förväntat igen.
Lösningen krävde uppdateringar/patchingar på servernivå för att lösa problem med integrerad inloggning.

MVH
/ABF Central IT

2021-11-19 09:53:15