Incident www.abf.se

Vi har en pågående incident som påverkar www.abf.se, infobanken.abf.se, fonstret.se, samt studieportalen.abf.se.
Felet startade vid 15:05 och gjorde sajterna överbelastade och kan ibland inte nås.

Felsökning pågår och vi meddelar här vi har mer att informera om.

ABF Central IT

2022-11-03 17:02:23