Incident på abf.se. abf.se åter i drift.

wwww.abf.se med flera är åter i drift.
En konfigurationsändring har återställts.
Vi övervakar för eventuella följdverkningar av detta.

/ABF Central IT

2022-11-03 17:41:54