Löst!: www.abf.se långa svarstider och timeout.
EPiServer upptäckte fel i det cluster där vårt sökindex var lagrat.
Den 25/3 flyttades vårt... more news...

Övrigt \ Office365 (2 articles)