Lösenordsregler på ABF   print

Man får inte använda de 10 senaste lösenorden igen
Lösenordet gäller i 90 dagar
Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt
Lösenordet får inte innehålla hela eller delar av ditt namn
Lösenordet måste innehålla tecken från tre av dessa fyra kategorier:
1. Versaler (A till Z)
2. Gemener (a till z)
3. Siffror (0 till 9)
4. Övriga tecken (t ex, !, $, # ,%)