Utlåsta användarkonton eller glömt lösenord   print

Problem med utlåsta användarkonton
Problemet uppstår när 10 felaktiga inloggningsförsök gjorts. Ofta görs dessa inloggningsförsök från Mobila enheter som till exempel mobiltelefoner eller surfplattor som försöker att synkronisera med ABFs Exchange. Ibland kan även sparade användarnamn/lösenord på lokala datorer få detta att inträffa.

Vem kan hjälpa mig?
Det är ALLTID din avdelnings behörighetsadministratör som hjälper dig med ditt användarkonto om du glömt bort lösenordet eller ditt användarkonto har blivit utlåst. Det är INTE support@abf.se som hjälper dig med detta. Behörighetsadministratören hjälper dig via verktyget https://konton.abf.se. Samma verktyg som du använder för att uppdatera dina egna uppgifter som lösenord, titel, telefon o.s.v.
Om du inte vet vem din avdelnings behörighetsadministratör är kan du eller en kollega kontrollera detta via Internet Explorer i TS/Citrix (se bild, "image001.png"). Alternativt, fråga din närmaste chef.

Några tips för dig som fått ditt användarkonto utlåst!
Kontrollera alla enheter där synkronisering mot ABFs e-post sker. Försäkra er om att det är rätt lösenord inlagt, ta bort kontot mot ABFs Exchange om det inte behövs.
Om du surfar till https://epost.abf.se/ecp/?rfr=owa, loggar in och klickar på ”Telefon” så kan du se vilka mobila enheter du har som synkar mot ABFs Exchange.

Kontrollera om det finns sparade lösenordsuppgifter för Microsoft Outlook på de datorer du använder och rensa alla sparade uppgifter som har med ABF epost att göra (poster med epost.abf.se, abf000mail3.abf.local eller *@abf.se). Då kommer du att få ange användarnamn/lösenord på nytt nästa gång du startar applikationen.

Figur 1, Hanteraren för inloggningsuppgifter i Windows 7