Nyheter Gustav 15.13   print

Från och med 2018-01-28 används version 15.13 av Gustav. Den ersätter version 15.11 som använts sedan 2017-11-10. I bilagan Nya funktioner Gustav 15.pdf finns en detaljerad beskrivning av alla ändringar i alla versioner av Gustav 15.

OBS! En del av de funktioner som beskrivs används inte av ABF eller så krävs aktivering per avdelning:

- Arrangemangstyp 6 och 7: Det går att registrera arrangemang med dessa arrangemangstyper
- Webbkoder: Används inte av ABF
- Arbetsplaner: Aktiveras av IT support via ärende i https://support.abf.se
- Ledare kan skicka SMS från E-lista (narvaro.abf.se): Aktiveras per avdelning via ärende i https://support.abf.se. Kostnad för skickade SMS faktureras avdelningen
- Avancerad webbflik med HTLM editor: Används inte av ABF för närvarande
- Filleveransformat: Används inte av ABF
- Obligatoriskt start och slutdatum på 2019 års verksamhet

Övriga bilagor innehåller generella lathundar gjorda utifrån tidigare version, dessa är i huvudsak giltiga men kan innehålla sakfel och fuktioner kan saknas. Uppdatering sker kontinuerligt.

Länkar till utbildningsfilmer för E-lista och Arr via webb finns på https://www.abf.se/cirkelledare/utbildning-for-cirkelledare/ och för ett antal funktioner i Gustav på https://infobanken.abf.se/stod--service/interna-utbildningar/ (under rubriken Gustav instruktionsfilmer)