Nyheter Gustav 2022 i olika versioner   print


Från och med 2022-10-17 används version 2022.6.8311 av Gustav.
 • buggrättningar
 • Mer information i leveranser-releasenotes-2022.06.8311.pdf.

  Nyheter i Gustav 22.6 (2022-09-12):
 • långa SMS från Gustav upp till 700 tecken (Kostnadsmässigt blir det upp till 5 sms).
 • Möjligt att se ledare med aktiva arrangemang hos samverkanspart
 • Ta med spärrade samverkansparter i statistiken
 • Fler möjligheter att söka efter samverkanspart
 • Dokument på kulturprogram
 • Dölja dokument för samverkanspart
 • Andra färger i samverkansparts trädet för inaktiva och spärrade samverkansparter
 • Ålderskontrollen borttagen för personer utan personnummer på arrtyp 12 och 11
 • Dubbelregistrering mellan ledare och rapporteringsansvariga
 • Huvudledaren slutsignerar även fast den inte har några sammankomster
 • Vikarierande ledare kan signera utan arbetsplan
 • Ledaren kan skicka en kalender via epost till deltagarna
 • Ledaren har enklare att bifoga dokument direkt vid mailutskick
 • Mer information i gustav-nya_funktioner-2022.06.pdf och leveranser-releasenotes-2022.06.8287.pdf.

  Nyheter i Gustav 22.5 (2022-06-20):
 • Exportera startsida Gustav
 • Visa fakturatyp på faktura
 • Kontrollera samtliga arrtyper
 • Mer information i gustav-nya_funktioner-2022.05.pdf och leveranser-releasenotes-2022.05.8203.pdf.

  Nyheter i Gustav 22.4 (2022-05-10):
 • Exportera startsida Gustav
 • Visa fakturatyp på faktura
 • Kontrollera samtliga arrtyper
 • Mer information i gustav-nya_funktioner-2022.04.pdf och leveranser-releasenotes-2022.04.8152.pdf.

  Nyheter i Gustav 22.3 (2022-04-12):
 • Valfritt om ledaren telefonnummer blir synligt på sms
 • När en ledare begär en ny lista har de möjlighet att välja aktuellt, föregående eller nästa år
 • Nytt varningsmeddelande vid ofullständigt arrangemang
 • Loggpost när ledare skapar arrangemang
 • Ledare kan lägga till multipla deltagare på samma gång
 • Mer information i gustav-nya_funktioner-2022.03.pdf och leveranser-releasenotes-2022.03.8125.pdf.

  Nyheter i Gustav 22.2 (2022-03-15):
 • Detaljerad sökfunktioner för signeringar BankID eller SMS
 • Personer som har alternativet Använder ej BankID
 • Se om personer har webbkonton på andra avdelningar
 • Mer information i gustav-nya_funktioner-2022.02.pdf och leveranser-releasenotes-2022.02.8097.pdf.

  Nyheter i Gustav 22.1 (2022-02-15):
 • Ny webbkontohantering med tydligare uppdelning på interna och externa konton
 • Det går att söka på ledare med papperslistor
 • Schemalagt sms i loggen
 • Ny rubrik på mejl med fakturor och kallelse
 • Samverkanspartsytan fas 1
 • STUV uppdateringar
 • Större navigation för sammankomster via mobiltelefon
 • Mer information i gustav_nya_funktioner-2022.1.pdf och leveranser-releasenotes-2022.1.8070.pdf och leveranser-releasenotes-2021.10.8019.pdf

  Nyheter i Gustav 21.9 (2021-11-16):
 • Uppdatering med fokus på buggrättningar
 • Mer information i leveranser-releasenotes-2021.9.7983.pdf

  Nyheter i Gustav 21.8 (2021-10-20):
 • Tilldela ledare sammankomster direkt
 • Export av deltagare till Excel
 • Deltagare på kulturprogram listas i e-tjänsten
 • Spelaren för instruktionsfilmer
 • Justera arrangemang i Gustav
 • Mer information i gustav_nya_funktioner-2021.8.pdf och leveranser-releasenotes-2021.8.7955.pdf

  Nyheter i Gustav 21.7 (2021-09-17):
 • Ny layout för närvarorapporteringen av E-tjänsten
 • Instruktionsfilmer i E-tjänsten kopplat till närvarorapportering. Planen är 8 filmer på svenska samt på engelska kopplat med olika moment i närvarorapporteringen.
 • Arvoderad vikarierande ledare
 • Loggsymbol för meddelanden från e-tjänsten
 • Mer information i gustav-nya_funktioner-2021.7.pdf och leveranser-releasenotes-2021.7.7851.pdf

  Nyheter i Gustav 21.6 (2021-08-11):
 • Möjligt att tillfälligt ändra lokal/sal i E-tjänsten
 • Varning vid signering av arrangemang med enbart en sammankomst
 • Dashboard för internkontroll och uppföljning
 • Mer information i gustav-nya_funktioner-2021.6.pdf och leveranser-releasenotes-2021.6.7851.pdf

  Nyheter i Gustav 21.5 (2021-06-11):
 • Utökat stöd för EDI
 • Dokument är numera en ny underflik på personkorten i Gustav.
 • Det går att söka på kvalifikationsdatum
 • Distans finns numera som en kolumninställning under detaljerad sök
 • Samverkansparten visas i sidhuvudet på arrangemanget
 • Mer information i gustav-nya_funktioner-2021.5.pdf och leveranser-releasenotes-2021.5.7821.pdf

  Nyheter i Gustav 21.4 (2021-05-10):
 • Möjlighet att anmäla fler deltagare samtidigt från Skapa arrangemang flödet
 • Dokumenthantering för ledare via e-tjänsten
 • Enklare att lägga till vikarierande ledare
 • Automatisk beräkning av studietimmar från e-tjänsten
 • Möjlighet att hantera arrangemang från sök
 • När en vikarierande ledare har signerat ett arrangemang så blir detta dolt för denna
 • Möjlighet att söka tider då anmälan inkom från Gustav
 • Söka dokument på arrangemang och samverkanspart
 • Mer information i Gustav-nya_funktioner-2021.4 och Leveranser-releasenotes-2021.4.7795.

  Nyheter i Gustav 21.3 (2021-04-14):
  - Oregelbundna sammankomster vid begär ny lista
  - Interna användare kan söka person på namn i e-tjänsten
  - Externa användare kan ångra inskickat arrangemang före dessa har godkänts
  - Fältet kort beskrivning har blivit ett eget fält i Gustav
  - Uppdateringar obligatoriska eller frivilliga ja/nej frågor på arbetsplaner
  - Nytt fält i detaljerad sök person, senast inloggad
  - Arrtyp 11 åter aktiv
  Mer information i Gustav-nya_funktioner-2021 och Leveranser-releasenotes-2021.

  Nyheter i Gustav 21.2 (2021-03-19):
  - Stöd för 480-timmars regeln
  - Sök arrangemang utifrån arbetsplan
  - Oregelbundna sammankomster
  - Ändra arrangemangsdata: Kulturform
  - Attestera kreditfaktura vid betald faktura
  - Veckonummer i schema-fliken
  - Söka fram rapporteringsansvariga
  Mer information i Ny funktionalitet 2021.2 samt Versionsinformation 2021.2

  Nyheter i Gustav 21.1 (2021-02-23):
  - Sök arrangemang via startsidan i E-tjänsten
  - Förenklad redovisning av kulturarrangemang i E-tjänsten
  - Uppdateringar för STUV 2021. Nya arrtypen 12 Insatser för personen långt från arbetsmarknaden är tillgänglig.
  - Samt spärrat möjligheten att lägga upp nya arrangemang med de tidigare arrtyperna 6, 7 och 11.
  - Dokumenthantering aktiverat i Gustav för ett ny central lagringsplats. Ytterligare information i Dokumenthantering.
  Mer information i Ny funktionalitet 2021.1.7711 samt Versionsinformation 2021.1.7711

  Nyheter i Gustav 16.4 (2020-12-02 uppdaterad 16/12):
  Mer information i Ny funktionalitet 16.4.7641 samt Versionsinformation 16.4.7641

  Nyheter i Gustav 16.4 (2020-11-05):
  Mer information finns i bilagan Nya funktioner Gustav 16.4 samt Nya funktionalitet 2020-11-11

  Nyheter i Gustav 16.3 (2020-03-13):
  Mer information finns i bilagan Nya funktioner Gustav 16.3

  Viktiga nyheter i Gustav 16 (2019-09-06):
  Mer information finns i bilagan Nya funktioner i Gustav 16.pdf

  Alla funktioner som infördes i Gustav 15 gäller även för Gustav 16, dessa finns beskrivna i Nya funktioner Gustav 15.pdf.

  Övriga bilagor innehåller generella lathundar gjorda utifrån tidigare version, dessa är i huvudsak giltiga men kan innehålla sakfel och funktioner kan saknas. Uppdatering sker kontinuerligt.