Nyheter Gustav 2021 i olika versioner   print

Från och med 2021-10-20 används version 2021.8 av Gustav.
 • Tilldela ledare sammankomster direkt
 • Export av deltagare till Excel
 • Deltagare på kulturprogram listas i e-tjänsten
 • Spelaren för instruktionsfilmer
 • Justera arrangemang i Gustav

 • Mer information i gustav_nya_funktioner-2021.8.pdf och leveranser-releasenotes-2021.8.7955.pdf

  Nyheter i Gustav 21.7 (2021-09-17):
 • Ny layout för närvarorapporteringen av E-tjänsten
 • Instruktionsfilmer i E-tjänsten kopplat till närvarorapportering. Planen är 8 filmer på svenska samt på engelska kopplat med olika moment i närvarorapporteringen.
 • Arvoderad vikarierande ledare
 • Loggsymbol för meddelanden från e-tjänsten
 • Mer information i gustav-nya_funktioner-2021.7.pdf och leveranser-releasenotes-2021.7.7851.pdf

  Nyheter i Gustav 21.6 (2021-08-11):
 • Möjligt att tillfälligt ändra lokal/sal i E-tjänsten
 • Varning vid signering av arrangemang med enbart en sammankomst
 • Dashboard för internkontroll och uppföljning
 • Mer information i gustav-nya_funktioner-2021.6.pdf och leveranser-releasenotes-2021.6.7851.pdf

  Nyheter i Gustav 21.5 (2021-06-11):
 • Utökat stöd för EDI
 • Dokument är numera en ny underflik på personkorten i Gustav.
 • Det går att söka på kvalifikationsdatum
 • Distans finns numera som en kolumninställning under detaljerad sök
 • Samverkansparten visas i sidhuvudet på arrangemanget
 • Mer information i gustav-nya_funktioner-2021.5.pdf och leveranser-releasenotes-2021.5.7821.pdf

  Nyheter i Gustav 21.4 (2021-05-10):
 • Möjlighet att anmäla fler deltagare samtidigt från Skapa arrangemang flödet
 • Dokumenthantering för ledare via e-tjänsten
 • Enklare att lägga till vikarierande ledare
 • Automatisk beräkning av studietimmar från e-tjänsten
 • Möjlighet att hantera arrangemang från sök
 • När en vikarierande ledare har signerat ett arrangemang så blir detta dolt för denna
 • Möjlighet att söka tider då anmälan inkom från Gustav
 • Söka dokument på arrangemang och samverkanspart
 • Mer information i Gustav-nya_funktioner-2021.4 och Leveranser-releasenotes-2021.4.7795.

  Nyheter i Gustav 21.3 (2021-04-14):
  - Oregelbundna sammankomster vid begär ny lista
  - Interna användare kan söka person på namn i e-tjänsten
  - Externa användare kan ångra inskickat arrangemang före dessa har godkänts
  - Fältet kort beskrivning har blivit ett eget fält i Gustav
  - Uppdateringar obligatoriska eller frivilliga ja/nej frågor på arbetsplaner
  - Nytt fält i detaljerad sök person, senast inloggad
  - Arrtyp 11 åter aktiv
  Mer information i Gustav-nya_funktioner-2021 och Leveranser-releasenotes-2021.

  Nyheter i Gustav 21.2 (2021-03-19):
  - Stöd för 480-timmars regeln
  - Sök arrangemang utifrån arbetsplan
  - Oregelbundna sammankomster
  - Ändra arrangemangsdata: Kulturform
  - Attestera kreditfaktura vid betald faktura
  - Veckonummer i schema-fliken
  - Söka fram rapporteringsansvariga
  Mer information i Ny funktionalitet 2021.2 samt Versionsinformation 2021.2

  Nyheter i Gustav 21.1 (2021-02-23):
  - Sök arrangemang via startsidan i E-tjänsten
  - Förenklad redovisning av kulturarrangemang i E-tjänsten
  - Uppdateringar för STUV 2021. Nya arrtypen 12 Insatser för personen långt från arbetsmarknaden är tillgänglig.
  - Samt spärrat möjligheten att lägga upp nya arrangemang med de tidigare arrtyperna 6, 7 och 11.
  - Dokumenthantering aktiverat i Gustav för ett ny central lagringsplats. Ytterligare information i Dokumenthantering.
  Mer information i Ny funktionalitet 2021.1.7711 samt Versionsinformation 2021.1.7711

  Nyheter i Gustav 16.4 (2020-12-02 uppdaterad 16/12):
  - Möjlighet för cirkelledare att återanmäla en avanmäld deltagare via E-tjänsten
  - Val att byta kommun och kontor i samband med kopiering av arrangemang i E-tjänsten
  - Tiderna är spärrade i Gustav om det finns registrerad närvaro på sammankomsten
  - En varning visas vid kopiering av arrangemang i Gustav om ledaren redan begärt en ny lista via E-tjänsten
  - En indikator visas på E-tjänstlogg fliken i Gustav om att det finns meddelanden från ledaren
  Mer information i Ny funktionalitet 16.4.7641 samt Versionsinformation 16.4.7641

  Nyheter i Gustav 16.4 (2020-11-05):
  - Samverkanspartens lokaler och arbetsplaner följer med till användare
  - Biljetter/ deltagare visas för kulturprogram i e-tjänsten
  - Möjlighet att byta lokal efter signering
  - Startsidan på E-tjänsten har nytt utseende och flöde
  - Möjlighet att skicka fritext med enskilda kulturprogram
  - Ny kolumninställning i sökresultat Rapporteringsansvarig
  - Massuppdatera samverkanspart
  - Söka på internt alternativt externt skapare arrangemang
  Mer information finns i bilagan Nya funktioner Gustav 16.4 samt Nya funktionalitet 2020-11-11

  Nyheter i Gustav 16.3 (2020-03-13):
  - E-tjänst med möjlighet att registrera närvaro och slutrapportera arrangemang
  - Automatiskt sammanräkning, förslag på vilka deltagare och sammankomster som ska godkännas
  Mer information finns i bilagan Nya funktioner Gustav 16.3

  Viktiga nyheter i Gustav 16 (2019-09-06):
  - Ny E-tjänst, (https://arretjanst.abf.se) som, när alla funktioner är införda, ska ersätta E-lista (https://narvaro.abf.se) och Arr via webb (https://arrwebb.abf.se). E-lista och Arr via webb finns kvar och kan användas parallellt med första versionen av E-tjänsterna
  - Ny hantering av webbkonton för E-tjänst, E-lista och Arr via webb
  Mer information finns i bilagan Nya funktioner i Gustav 16.pdf

  Alla funktioner som infördes i Gustav 15 gäller även för Gustav 16, dessa finns beskrivna i Nya funktioner Gustav 15.pdf.

  Övriga bilagor innehåller generella lathundar gjorda utifrån tidigare version, dessa är i huvudsak giltiga men kan innehålla sakfel och funktioner kan saknas. Uppdatering sker kontinuerligt.