Nyheter Gustav 16 samt diverse manualer   print

Från och med 2020-03-13 används version 16.3 av Gustav. Den ersätter version 16.0 som använts sedan 2019-09-06. Ny version av Gustav E-tjänster (https://arretjanst.abf.se) innehåller möjlighet att registrera närvaro och slutrapportera arrangemang som kompletterar tidigare funktioner skapa, godkänna och starta arrangemang. Manualer och introduktionsfilmer finns på Manualer och introduktionsfilmer Gustav E-tjänster.

Nyheter i Gustav 16.3 (2020-03-13):

- E-tjänst med möjlighet att registrera närvaro och slutrapportera arrangemang
- Automatiskt sammanräkning, förslag på vilka deltagare och sammankomster som ska godkännas

Mer information finns i bilagan Nya funktioner Gustav 16.3


Viktiga nyheter i Gustav 16 (2019-09-06):

- Ny E-tjänst, (https://arretjanst.abf.se) som, när alla funktioner är införda, ska ersätta E-lista (https://narvaro.abf.se) och Arr via webb (https://arrwebb.abf.se). E-lista och Arr via webb finns kvar och kan användas parallellt med första versionen av E-tjänsterna
- Ny hantering av webbkonton för E-tjänst, E-lista och Arr via webb

Manualer för E-tjänsthantering med mera i Gustav:

- Arbetsplan
- Arrangemangstatus
- E-lista eller papperslista
- Inställningar för E-tjänster i Gustav desktop OBS! Vissa inställningar kan bara göras av central administratör, till exempel aktivering av arbetsplaner
- Skapa eller redigera webbkonton och rättigheter för webbkonton
- Ansvariga för samverkansparter

Mer information finns i bilagan Nya funktioner i Gustav 16.pdf

Alla funktioner som infördes i Gustav 15 gäller även för Gustav 16, dessa finns beskrivna i Nya funktioner Gustav 15.pdf.

Övriga bilagor innehåller generella lathundar gjorda utifrån tidigare version, dessa är i huvudsak giltiga men kan innehålla sakfel och funktioner kan saknas. Uppdatering sker kontinuerligt.

Länkar till utbildningsfilmer för E-lista och Arr via webb finns på https://www.abf.se/cirkelledare/utbildning-for-cirkelledare/ och för ett antal funktioner i Gustav på https://infobanken.abf.se/stod--service/interna-utbildningar/ (under rubriken Gustav instruktionsfilmer)