Flimrande applikationer i Citrix när du har flera skärmar   print

Applikationer via Citrix kan flimra om det är olika skalning på utökade/duplicerade skärmar.
Lösningen är ställa in så att det är samma skalning på de skärmar som används.
I Windows 10 ställer du in skalning via "Bildskärmsinställningar/Skala och layout".