Skapa arrangemang som "anmälningslista" / "intresseanmälan"   print

Om du har återkommande arrangemang som startar kontinuerligt under året kan du webbpublicera det från Gustav UTAN startdatum.
Ange i "webbtext" att arrangemanget startar när tillräckligt många anmält sig (eller när det förväntas starta).


Det är viktigt att du inte anger något startdatum då det blir väldigt förvirrande när besökaren till www.abf.se får "gamla" arrangemang först i sitt sökresultat.