Fel Företag vid Personimporten. Vad göra?   print

Vad skall man göra när man importerat Personer till fel företag?

New ticket submitted

Ärendet har tagits lars.skogs

Öppna rätt företag i Agda.
Gå till importen och välj Person.INL
Klicka sedan på "..." knappen bredvid sökvägen
och navigera till F:\Lönimpexp\xxx\P_xxx_yyyy-mm-dd-z.GUS
Efter importen kommer ett felmeddelande om att den inte kan byta namn på filen det är helt i sin ordning.
fortsätt sedan med att välja T_xxx_yyy-mm-dd.INL och läs in transaktionerna.

xxx = avdelningsnummretÄrendet har stängts Lars Skogshus

Ärendet har öppnats ABF\kent-.uland

Kunskapsdatabas. kent-.uland