Lathund för att byta bild på webbpublicerade arrangemang   print

Kortfattad beskrivning om hur du byter bild på ett webbpublicerat arrangemang.
Saknar du en passande bild för arrangemangets ämneskod? Skriv till kommunikation@abf.se så kompletterar de ImageVault med bilder.