Gustav E-tjänster - manualer och instruktionsfilmer   print

Material och länkar anpassat för cirkelledare och kulturrapporteringsansvariga
- Närvarorapportering i E-tjänsten studiecirkel uppdaterad 2021-09-22
- Närvarorapportering i E-tjänsten kulturprogram uppdaterad 2021-09-24
- Instruktionsfilm om närvarorapportering i arretjansten ABFs youtube kanal, öppen för allmänheten från 2020
- Fördjupande instruktionsfilm om närvarorapportering ABFs youtube kanal, öppen för allmänheten från 2020

Instruktionsfilmer som finns i E-tjänsten om E-tjänsten
Ni kan använda dessa länkar externa och vid sidan av E-tjänsten för utbildningar och instruktioner.
För dator:
- Välkommen till E-tjänsten https://vimeo.com/610537367
- Registrera närvaro https://vimeo.com/610565602
- Rapportera kulturprogram https://vimeo.com/610584751
- Signera arrangemang https://vimeo.com/610650705

För mobil:
- Välkommen till E-tjänsten - mobil https://vimeo.com/610705721
- Registrera närvaro https://vimeo.com/610565602
- Rapportera kulturprogram https://vimeo.com/611551074
- Signera arrangemang https://vimeo.com/611620850

Material för ABF anställda
- Administratörsmanual för er som arbetar med ledare med digitala närvarorapportering
- Digitala arbetsplaner
- Koppla arransvarig till person
- Hantera användarkonto för e-tjänsten, för externa användare
- FAQ e-tjänsten digital närvaro lista, vanliga frågor och svar
- E-tjänst manual för Gustav användare (dokumentation från Studieförbundet)

Studieförbundens samlade Manualer och introduktionsfilmer Gustav E-tjänster.