Gustav E-tjänster - manualer och instruktionsfilmer   print

Material och länkar anpassat för cirkelledare och kulturrapporteringsansvariga
- Närvarorapportering i E-tjänsten studiecirkel uppdaterad 2021-10-21
- Närvarorapportering i E-tjänsten kulturprogram uppdaterad 2021-10-21
- E-tjänsten kort information tillgänglighetsanpassad dokumentation om e-tjänsten

Instruktionsfilmer som finns i E-tjänsten om E-tjänsten
Ni kan använda dessa länkar externa vid sidan av E-tjänsten för utbildningar och instruktioner.

För dator på svenska (dessa är även textade på svenska):
- Välkommen till E-tjänsten https://vimeo.com/610537367
- Registrera närvaro https://vimeo.com/610565602
- Rapportera kulturprogram https://vimeo.com/610584751
- Signera arrangemang https://vimeo.com/610650705
- Ändra sammankomst https://vimeo.com/625473831
- Lägga till sammankomst https://vimeo.com/625477335
- Hantera deltagare https://vimeo.com/625478104
- Vikarierande ledare https://vimeo.com/625481060
- Skicka meddelanden https://vimeo.com/625488456

För dator på engelska:
- Welcome to the E-service https://vimeo.com/617013067
- Register presence https://vimeo.com/617683743
- Report culturral activities https://vimeo.com/619854116
- Sign activities https://vimeo.com/619854505
- Change the information about a session https://vimeo.com/625496280
- Add session https://vimeo.com/625501573
- Manage participants https://vimeo.com/625505512
- Stand-in leader https://vimeo.com/625510026
- Send messages https://vimeo.com/625513371

För mobil på svenska (dessa är även textade på svenska):
- Välkommen till E-tjänsten - mobil https://vimeo.com/610705721
- Registrera närvaro https://vimeo.com/610565602
- Rapportera kulturprogram https://vimeo.com/611551074
- Signera arrangemang https://vimeo.com/611620850
- Ändra sammankomst https://vimeo.com/625517322
- Lägga till sammankomst https://vimeo.com/625521149
- Hantera deltagare https://vimeo.com/625526737
- Vikarierande ledare https://vimeo.com/625530178
- Skicka meddelanden https://vimeo.com/625534092

För mobil på engelska:
- Welcome to the E-service https://vimeo.com/619854850
- Register presence https://vimeo.com/619854946
- Report culturral activities https://vimeo.com/619855046
- Sign activities https://vimeo.com/625377982
- Change the information about a session https://vimeo.com/625537102
- Add session https://vimeo.com/625548273
- Manage participants https://vimeo.com/625551776
- Stand-in leader https://vimeo.com/625554911
- Send messages https://vimeo.com/625557687

Material för skapare, godkännare, startare, kontrollerare och slutrapproterare
- Om etjänsten dokumentation om arrangemangens flöde i e-tjänsten (visas även i E-tjänsten för alla förutom de med enbart registrera närvaro).
- Skapa och redigera arrangemang visas för skapare i e-tjänsten
- Hantera arrangemang visas för godkännare i e-tjänsten
- Kontrollera och slutrapportera visas för slutrapporterare och kontrollerare i e-tjänsten

Material för ABF anställda
- Administratörsmanual för er som arbetar med ledare med digitala närvarorapportering
- Digitala arbetsplaner
- Koppla arransvarig till person, uppdaterad 2021-11-02
- Hantera användarkonto för e-tjänsten, för både externa och interna användare
- FAQ e-tjänsten digital närvarolista, vanliga frågor och svar uppdaterad 2022-10-14
- E-tjänst manual för Gustav användare (dokumentation från Studieförbundet)
Studieförbundens samlade Manualer och introduktionsfilmer Gustav E-tjänster.