Remote Desktop License Issue   print

Om du får en varning när du startar applikationer i Citrix Workspace som lyder
"Remote Desktop License Issue"

Följ instruktioner i bifogad pdf.