narvaro.abf.se och arrviawebb.abf.se ersätts av arretjanst.abf.se   print

2018 påbörjades ett arbete att ta fram ett nytt gränssnitt för att ersätta arrviawebb och narvaro med en ny plattform arretjanst. Plattformen skulle innefatta samma funktionalitet men utvecklas vidare.
Vi har kunnat använda dessa webbsidor parallellt under några år. Utvecklingen har pågått i nya arretjanst under de senaste två åren och de gamla sidornas utveckling har stannat.

Stödet för arrviawebb.abf.se kommer att upphöra under sommaren 2021.
Stödet för narvaro.abf.se kommer att upphöra vid årsskiftet 2021/2022.

Vår rekommendation är att utbilda och informera cirkelledare, kulturrapporteringsansvariga, externa skapare i den nya arretjanst.abf.se.