narvaro.abf.se och arrviawebb.abf.se ersätts av arretjanst.abf.se   print

2018 påbörjades ett arbete att ta fram ett nytt gränssnitt för att ersätta arrviawebb och narvaro med en ny plattform arretjanst. Plattformen skulle innefatta samma funktionalitet men utvecklas vidare.
Vi har kunnat använda dessa webbsidor parallellt under några år. Utvecklingen har pågått i nya arretjanst under de senaste två åren och de gamla sidornas utveckling har stannat.

Stödet för arrviawebb.abf.se upphörde den 30 juni i samband med att sidan släcktes och det finns information om att den sidan har upphört tillsammans med att besökarna automatiskt förs över till arretjanst.abf.se

Stödet för narvaro.abf.se kommer att upphöra senare under 2021. Vi kommer att införa en automatiskt vidare hänvisning till arretjanst.abf.se från och med 1 oktober.

Vår rekommendation är att utbilda och informera cirkelledare, kulturrapporteringsansvariga, externa skapare i den nya arretjanst.abf.se.