Diverse Gustav manualer   print

Samling av Gustav manualer från Studieförbunden i samverkan samt ABF
- Andelen godkända ledare om hur du kan ta fram andelen av arrangemangen som haft godkänd ledare
- Anmälan av minderårig på arrangemang med deltagaravgifter
- Ansvariga för samverkansparter
- Arbetsplan - digitala arbetsplaner i Gustav
- Arrangemangsroller - Huvudledare, ledare, deltagare, övriga
- Arrangemangstatus i Gustav - Beskrivning över de olika statusarna och vad dessa innebär (2022-04-28)
- Attestflöde i Gustav - Skicka underlag till start- och slutattestant (2022-04-27)
- Begreppsförklaringar arrangemang i Gustav - Arbetsplan, Studieplan eller Studiehandledning (2022-04-29)
- Dashboard i Gustav för internkontroll och uppföljning
- Dokumenthanteringen i centrala databasen i Gustav (2021-02-25)
- E-faktura med EDI och GLN - elektronisk fakturering från Gustav (2022-04-26)
- Granskningsverktyget i Gustav - verktyg för att söka dubbelrapportering och deltagarstatistik (2022-10-26)
- Hantera avgift på arrangemang - deltagaravgifter och flöde (2022-03-22)
- Inställningar för E-tjänster i Gustav desktop
- Inställningar på personkortet i Gustav (2021-06-07)
- Kreditering av betalda fakturor i Gustav - Instruktioner för att skapa attestunderlag samt attestflöde
- Koppla arransvarig till Personregistret - För att kunna se arrangemang i e-tjänsten med koppling till arransvarig (2021-11-02)
- Lokaler och salar - med flöde från Gustav samt E-tjänsten (2022-02-16)
- Periodiserade fakturor - fakturor som ska skickas vid intervall (2022-03-22)
- Samverkansparter i Gustav - upplägg, och flytt av samverkanspart (2022-02-28)
- Skapa eller redigera webbkonton och rättigheter för webbkonton
- Slå samman person
- Sparade urval på sökningar och statistik
- Struktur för Grupper i Gustav - Musik-, teater- och dansgrupper som samverkansparter (2021-02-16)
- Stöd för tillgänglighetsbidrag - Beskrivning om olika val om tillgänglighetsbidrag och hur dessa läggs till (2021-06-11)
- Webbanmälan kulturarrangemang (2021-06-29)

Dokumentationer och manualer kopplade till e-tjänsten
- Administratörsmanual för er som arbetar med ledare med digitala närvarorapportering
- Dokumentationer E-tjänster
- Gustav e-tjänst manual för personal (dokumentation från Studieförbunden)