Diverse Gustav manualer   print

Samling av Gustav manualer från Studieförbunden i samverkan samt ABF
- Anmälan av minderårig på arrangemang med deltagaravgifter
- Arbetsplan - digitala arbetsplaner i Gustav
- Arrangemangsroller - Huvudledare, ledare, deltagare, övriga
- Arrangemangstatus
- Ansvariga för samverkansparter
- Dashboard i Gustav för internkontroll och uppföljning
- Dokumenthanteringen i centrala databasen i Gustav
- Hantera avgift på arrangemang
- Inställningar för E-tjänster i Gustav desktop
- Inställningar på personkortet i Gustav
- Kreditering av betalda fakturor i Gustav - Instruktioner för att skapa attestunderlag samt attestflöde
- Koppla arransvarig till Personregistret
- Skapa eller redigera webbkonton och rättigheter för webbkonton
- Slå samman person
- Sparade urval på sökningar och statistik
- Struktur för Grupper i Gustav
- Stöd för tillgänglighetsbidrag
- Webbanmälan kulturarrangemang

Dokumentation Narvarowebben, obs sidan upphör senast den 2021-12-31
- Elektronisk närvarolista
- FAQ Gustav e-lista

Dokumentation Arrviawebb, sidan släcktes den 2021-06-30, numera automatisk vidarebefordran till e-tjänsten

Dokumentationer och manualer kopplade till e-tjänsten
- Administratörsmanual för er som arbetar med ledare med digitala närvarorapportering
- Dokumentationer E-tjänster
- Gustav e-tjänst manual för personal (dokumentation från Studieförbunden)