Outlook 2016 måste uppdateras för att kunna användas   print

Outlook 2016 måste vara uppdaterad för att kunna ansluta till Exchange online och skicka/ta emot e-post.
Orsak: är att Microsoft slutar med stöd till tidigare mindre säkra anslutningsmetoder.
Lösning: Uppdatera alltid Microsoft produkter med tillgängliga uppdateringar.
Du kan uppdatera manuellt: Installera Office-uppdateringar (microsoft.com)
Eller du kan låta installerade Microsoft-produkter installeras tillsamman med Windows update (rekommenderas)