Installera Microsoft Office standard 2019   print

Installera Microsoft Office standard 2019
Vi har ett förmånligt avtal som tillåter installation av Microsoft Office Standard 2019 för Windows på 1 dator per anställd inom ABF. Denna installation avinstallerar tidigare installerade versioner av Office samt laddar ner och installerar Office standard 2019. Stäng inte av internetförbindelsen under pågående installation.


Så här gör du för att installera Microsoft Office standard 2019
1. Ladda ner installationsprogrammet här: Microsoft Office standard 2019 (x86)
2. Klicka på ”Öppna fil”

3. Välj ”Extrahera alla”

4. Välj ”Öppna mappen när filerna har extraherats” och klicka på ”Extrahera”

5. Dubbelklicka på ”Setup”

6. Klicka på ”Mer information”

7. Klicka på ”Kör ändå”

8. Tryck ”J” för ”Ja” och sedan ”Enter”.


9. Installationen tar ca 20 till 60 minuter att slutföra beroende på om där finns tidigare installerade versioner av Office.
10. Första gången du startar Office efter installation begär programmet att du aktivera det, Klicka på "Aktivera"
11. Klart