Webbanmäld minderårig deltagare blir godkänd trots att arrangemanget är fullsatt


Fel/bugg: Webbanmäld minderårig deltagare blir godkänd trots att arrangemanget är fullsatt.
Orsak: I logiken när en minderårig blir webbanmäld kontrolleras antal platser mot fel värde i Gustav. Antal platser kontrolleras mot Planerat antal platser (Fliken Arrinformation, Pla delt) istället för Max på fliken Personer.
Lösning/workaround: Kontrollera era arrangemang och i förekommande fall ändra så att Max = Pla delt

MVH
/ABF IT Support

2021-01-22 14:28:06