Webbanmälan på kulturprogram är nu möjligt på abf.se


Numera går det att anmäla sig till kulturarrangemang via hemsidan.
Rekommendationen är att ni använder er av webbflaggan direktanmälan eller anmälningsbar då vi inte har ett bra stöd för att hantera betalningar & biljetter kopplat till kulturarrangemang i dagsläget.
På arrangemang med valet Anmälningsbar, anmäls deltagare som reserver.
På arrangemang med valet Direktanmälan, anmäls deltagare som anmälda om det finns lediga platser. Om de lediga platserna tar slut så anmäls deltagarna som reserver.
Vid arrangemang med deltagaravgifter (Onlinebetalning) är rekommendationen att ha ett annat system för att hantera dessa biljetter och betalningar då vi inte har ett smidigt sätt att följa inbetalningar i dagsläget.
Via personfliken på arrangemangen anger du hur många platser det skall finnas på arrangemanget. Intill fältet för max platser går det att se antal anmäla och reserver.

I kunskapsdatabasen finns utförligare manualer och rekommendationer.

/ABF Central IT

2021-06-28 13:28:54