Skrivare som skickar e-post måste uppdateras före 31 juli.

Efter den 31 juli kommer inte längre vår leverantör för skräppostfiltrering att acceptera inkommande e-post som INTE är krypterad med TLS 1.2 eller senare.
Detta innebär med största sannolikhet att den ABF enhet som använder skrivare som skickar e-post med domänen @abf.se som avsändare behöver en ny konfiguration.

Det utgående e-posten från skrivaren måste använda TLS (ej SSL) för kryptering.
På begäran får den ABF avdelning som önskar den konfiguration som krävs för att skapa en autentiserad användare för att skicka krypterad e-post från multifunktionsskrivare.

/ABF Central IT


2021-07-01 10:26:40