Uppdatering av Gustav den 11 augusti

Gustav uppdateras till 2021.6 den 11 augusti vid 21 tiden.
Den planerade uppdateringen är från 20:50 och cirka en timme framåt.

2021-08-11 13:05:03